Kontakt

Sylvia Wihlborg:
sylvia_wihlborg@hotmail.com

Telefon:
0704-92 59 33 och  042-34 63 23

Hemsida:
www.mollehassle-bb.se

Adress:
Fornåkersvägen 36
263 77 Mölle